Limba RomanaLimba Engleza
     
Organizare EvenimenteOrganizare Evenimente CongreseDespre Event Consulting Organizare EvenimenteGalerie Foto EvenimenteContact Event Consulting
 
 

 

Invitaţie

 

 

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru CopilFONPC şi Primăria Muncipiului Cluj-Napoca are plăcerea de a invita la evenimentul de lansare a Platformei Naţionale Pentru Educaţie, organizat la Cluj-Napoca, în data de 23 mai 2013, ora 10.00 la Centrul de Cultură Urbană "Casino" (Parcul Central "Simion Bărnuţiu").

 

Conform statisticilor oficiale (INS 2011), 1,4% dintre elevii din învăţământul primar şi 1,7% dintre elevii din învăţământul gimnazial au abandonat şcoala. Aceste date corelate cu procentul copiilor care nu au frecventat niciodată şcoala (3,68% în învăţământul primar şi 3,75% în învăţământul gimnazial) ne determină avem un număr total de peste 44 mii de copii de vârsta învăţământului primar şi peste 48 mii de copii de vârsta învăţământului gimnazial care sunt în afara sistemului de educaţie. Aceste cifre alarmante au crescut în ultimii ani într-un context socio-economic defavorabil progresului, dezvoltării, bunăstării, etc.

 

Platforma Naţională pentru Educaţie (www.pentrueducatie.ro)este un proiect inovativ care propune profesioniştilor din domeniul socio-educativ, părinţilor, membrilor comunităţii, actorilor instituţionali - publici şi privaţi, promoveze soluţii pentru reducerea fenomenelor de absenteism şi neşcolarizare, precum şi pentru prevenirea abandonului şcolar.

 

Federaţia este onorată de parteneriatul oportun cu Primăria Muncipiului ClujNapoca în vederea implementării de strategii de intervenţie comune şi, totodată, de prezenţa la eveniment a reprezentanţilor autorităţilor publice locale: Primăria Municipiului ClujNapoca, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Consiliul Judeţean Cluj şi ISJ Cluj.

 

Evenimentul este adresat reprezentanţilor instituţiilor care au ca obiectiv promovarea şi respectarea drepturilor copilului:

  • Autorităţi publice locale (Primărie, Consiliu Judeţean, Instituţia Prefectului)
  • Inspectoratul Şcolar şi instituţiile aflate în subordine (grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii, grupuri şcolare, etc.)
  • CJRAE & CJAPP (consilieri şcolari, psihologi, profesori de sprijin, profesori psihopedagogi)
  • Direcţia Generală de Protecţia Copilului şi serviciile aflate în subordine; furnizorii acreditaţi de servicii sociale
  • Organizaţii neguvernamentale
  • Centre culturale sau alte entităţi de stat sau private care furnizează servicii de educaţie şi petrecere a timpului liber pentru copii: Centre Culturale Străine, Casa de Cultură, Palatul Copiilor, etc.

 

De asemenea, evenimentul este adresat reprezentanţilor din mass-media - ca promotori de modele, părinţilor - ca principali decidenţi şi responsabili pentru educaţia copilului şi reprezentanţilor din companiile private care intervin la nivel educativ prin programele de responsabilitate socială.

 

Platforma Naţională pentru Educaţieeste un proiect implementat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) prin Direcţia Protecţia Copilului (DPC), Reprezentanţa UNICEF în România, Ambasada Franţei în România şi Organizaţia World Vision.

 

În speranţa unui răspuns pozitiv din partea dvs., apreciem interesul dvs. pentru crearea unui cadru optim de respectare a drepturilor copilului în România!

 

 

Cu deosebită consideraţie,

Daniela Gheorghe

Director Executiv

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC

 

Organizare EvenimentInformatii EvenimentIncriere Eveniment CongresIncarca Rezumat Eveniment CongresLocatie Organizare Eveniment CongressCazare Evenimente CongreseContact Organizare Evenimente Congrese